Девета Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Мадрид, Испания

Девета Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Мадрид, Испания

На 25-26 октомври 2013 г. в Мадрид Деветата глобална конференция по инсулин-потенцирана терапия.

Конференцията беше организирана от Европейската академия за ИПТ.

Участваха представители на Австрия, Германия, Япония, САЩ, Бразилия, Мексико, Русия, Турция, Швейцария, Сърбия, България.

Медицински център за интегративна медицина се представи с доклада:
„Концепция за интегративна лечение на онкологични заболявания”

Виж презентацията на доклада: INTEGRATIVE APPROACH CONCEPT AND PRACTICE FOR CANCER TREATMENT

Демонстрираните забележителни резултати при лечението на онкологични заболявания бяха високо оценени от международната колегия.

Отново за ваксината на Уилям Коули

ОТНОВО ЗА ВАКСИНАТА НА УИЛЯМ КОУЛИ

get link Лъчезар Аврамов, ст.н.с. д.ф.н.
Управител на МЦ Интегративна медицина

От няколко дни на интернет страницата на център „Неогенезис“, за втори път се публикуват клеветнически твърдения, насочени против Медицински център по интегративна медицина и лично срещу д-р Христо Дамянов. През 2008 г. счетохме, че е под нашето достойнство да се занимаваме с патологичните бълнувания на Елена Банова, бивш журналист и настоящ маргинал в онкологията, единствената връзка с която е собственото й заболяване, което тя се опитва да експлоатира с користни цели.

Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

IPT_Conference
How To Make Herbal viagra Using Only 2 Ingredients - Viagra Alternative Tips This homemade Herbal viagra is perfectly safe and brings positive effects in men of all ages. Women should feel free to use it too even though there 7-ма ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНСУЛИН-ПОТЕНЦИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ

От 23 до 25 октомври 2009 г в Чикаго, САЩ се проведе go here - Buy cheap cialis australia. Order Viagra online with next-day Express Delivery and free consultation by a US licensed specialist, viagra „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“. Медицински Център за интегративна медицина, София представи поканен доклад на тема Viagra for women „Тригодишен клиничен опит в приложението на „Инсулин-потенцирана химиотерапия“ за лечение на онкологични заболявания“. Бяха представени резултатите от лечението на 196 случая на рак с различни туморни локализации, от които 188 с напреднало метастатично заболяване. Резултатите демонстрират преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот на пациентите в 81,5 % от случаите. Докладът беше посрещнат с огромен интерес от професионалната онкологична общност.

Седма Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Чикаго, САЩ

buy accutane canada online 7-ма ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНСУЛИН-ПОТЕНЦИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ

От 23 до 25 октомври 2009 г в Чикаго, САЩ се проведе buy mildronate „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“. Медицински Център за интегративна медицина, София представи поканен доклад на тема „Тригодишен клиничен опит в приложението на „Инсулин-потенцирана химиотерапия“ за лечение на онкологични заболявания“. Бяха представени резултатите от лечението на 196 случая на рак с различни туморни локализации, от които 188 с напреднало метастатично заболяване. Резултатите демонстрират преустановяване на туморното развитие и подобряване на качеството на живот на пациентите в 81,5 % от случаите. Докладът беше посрещнат с огромен интерес от професионалната онкологична общност.

Виж презентацията на доклада: THREE YEARS CLINICAL EXPERIENCE OF IPT APPLICATION FOR THE TREATMENT OF ONCOLOGICAL DISEASES

Виж писмото от организаторите на Конференцията.

Можете да прочетете също и поканата за участие в „7-ма Годишна Конференция по Инсулин-потенцирана химиотерапия“, изпратена до д-р Дамянов, както и заключителните материали на Конференцията.

Лечение с ултравиолетово облъчване на кръвта

д-р Христо Дамянов, д-р Веселин Гаврилов,
д-р Мануела Радославова

МЦ „Интегративна медицина“, София

Какво представлява ултравиолетовата светлина?

Ултравиолетовата светлина е открита през 1801 г. от Johann Wilhelm Ritter.

По определение ултравиолетовата светлина е електромагнитно лъчение с дължина на вълната от 10-380nm. От медицинска и техническа гледна точка, дълговълновата ултравиолетова част от спектъра условно се разделя на 3 зони:

 • Зона А – с дължина на вълната от 315 до 380 nm.
 • Зона В – с дължина на вълната от 280 до 315 nm.
 • Зона С – с дължина на вълната от 200 до 280 nm.

Осма Глобална Конференция по Инсулин Потенцирана Терапия (IPT), Виена, Австрия

Д-р Христо Дамянов (вляво) и проф. Лъчезар Аврамов Снимка: Фрогнюз

Д-р Христо Дамянов (вляво) и проф. Лъчезар Аврамов, Снимка: Фрогнюз

На 5-6 май 2012 г. във Виена се проведе Осмата глобална конференция по инсулин-потенцирана терапия.

Конференцията беше организирана от Европейската академия за ИПТ.

Участваха представители на Австрия, Германия, Япония, САЩ, Бразилия, Мексико, Русия, Турция, Швейцария, Сърбия, България.

Медицински център за интегративна медицина се представи с два доклада:

 1. „Инсулин-потенцирана терапия, комбинирана с хормонна терапия, при лечението на хормоно-резистентен рак на простатната жлеза“
  Виж презентацията на доклада: LOW DOSE CHEMOTHERAPY WITH INSULIN (INSULIN POTENTIATION THERAPY) IN COMBINATION WITH HORMONE THERAPY FOR TREATMENT OF CASTRATION RESISTANT PROSTATE CANCER
 2. „Инсулин-потенцирана терапия, комбинирана с ултразвуково асистирана химиотерапия на рак на езика“
  Виж презентацията на доклада: ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ КОМБИНИРАНА С УЛТРАЗВУКОВО АСИСТИРАНА ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ ТУМОРИ НА ЕЗИКА: СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА
  Виж презентацията на доклада (English): INSULIN POTENTIATION THERAPY COMBINED WITH ULTRASONIC ASSISTANT CHEMOTHERAPY OF TONGUE TUMOURS: A CASE REPORT

Демонстрираните забележителни резултати при лечението на онкологични заболявания бяха високо оценени от международната колегия.

В рамките на конференцията се състоя заседание на Генералната асамблея на Европейската академия за ИПТ. Д−р Христо Дамянов, д.м. беше избран за вице-президент и научен консултант на академията.

Фотолуминесцентна диагностика и фотодинамична терапия на рак

Принципи на действие

Фотолуминесцентната диагностика (ФД) и Фотодинамичната терапия (ФДТ) са принципиално нови методи за откриване и лечение на злокачествени заболявания. Те са основани върху способността на някои фоточуствителни вещества, наречени фотосенсибилизатори (ФС) да се натрупват селективно в туморните тъкани. При локално въздействие с лазерно или светлинно лъчение с определена дължина на вълната протичат два процеса.

Лазерна терапия при хроничен простатит

Въпреки сериозните постижения в разкриване на причинните фактори и механизмите за възникване на хроничния простатит проблема с лечението на заболяването остава открит въпрос. Клиничния опит показа, че медикаментозното лечение използвано самостоятелно, често пъти е с временен ефект и незадоволителни крайни резултати.

В опит да се подобри резултатността от лечението в последно време все по-широко приложение намира комплексното лечение насочено към корекция на многообразието на причинни фактори водещи до развитие на хроничен простатит.

Детоксикация

ДЕТОКСИКАЦИЯ

д-р Иван Маслев

Drug-Detox-ProgramСьвременният начин на живот е източник на голямо количество токсини, които ежедневно се приемат и натрупват в човешкото тяло. Индустриализацията и свързаните с нея увеличени емисии на вредни вещества, богатите на наситени мазнини, въглехидрати и консервирани храни и стресът в ежедневието са основните причини за акумулирането на токсини в човешкия организъм. Всеки носи токсини в тялото си, като количеството им варира и зависи от начина на живот, местоживеенето, здравословното и физиологическото състояние. Токсините се натрупват навсякьде в човешкия организъм – в кръвоносната и лимфна системи, във вътрешните органи, в кожата. В този смисъл детоксикацията е процес на пречистване на тялото от отровни вещества и токсини с помощта на високо технологична апаратура и биотехнологии, следвайки научна методология. Целта на процедурите за детоксикация е извеждането и ефективното елиминиране на токсичните продукти, подпомагане на процесите на регенерация и оздравяването, намаляване на болковата симптоматика, стимулиране на функцията на имунната система. Детоксикацията и пречистването са основен момент в постигането на оптимално здраве, жизнена енергия, и ефективното лечение на редица хронични заболявания.

Книга на д-р Дамянов

KnigaВ книгата на Д-р Христо Дамянов, д.м., озаглавена:

„РАК НА ПРОСТАТНАТА ЖЛЕЗА
ИЛИ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ВСЕКИ МЪЖ“

са дискутирани теми, които трябва да знае всеки мъж:

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…