Медицински център 'Интегративна медицина' - видеопредставяне Медицински Център
"ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА"
Видеопредставяне    

Начало > Онкология > Рак на стомаха > Част 1

part1 part2 part3 part4

РАК НА СТОМАХА

Заболяването се среща най-често във възрастта между 40 и 70 г. Съотношението на заболелите по пол е 1,7:1 за мъже и жени.

В САЩ честотата на заболяемост от стомашен рак е намаляла през последните 50 години, като това се отдава в промененото хранене на американците. Статистическите данни за 2003 г. показват, че заболяването се нарежда на 13 място по ракова смъртност и годишно от него загиват над 12 000 души в САЩ.

По данни на Българския национален раков регистър за 2002 г. ракът на стомаха е представен със 7,5% от всички тумори при мъжа и 5,3% от туморите при жената. През същата година общият брой на регистрираните нови случаи с рак на стомаха е 1909, а починали от заболяването са 1674. Подобно на другите страни и у нас се наблюдава намаление на случаите със стомашен рак за периода 1981 - 2002 г.

Над 95% от злокачествените тумори на стомаха са представени от аденокарцинома.

Рисковите фактори за развитие на стомашен рак включват:

  • фамилна аденоматозна полипоза;
  • стомашни аденоми;
  • установена биопсично стомашна дисплазия и метаплазия;
  • хроничен атрофичен гастрит;
  • инфекция с Helicobacter pylori;
  • вроден неполипозен колоректален рак;
  • история на частично отстранен стомах с давност повече от 20 години;
  • пернициозна анемия;
  • тютюнопушене.

В преобладаващите случаи диагнозата се поставя късно, тъй като около 80% от пациентите в ранен стадий са без оплаквания. В късните стадии най-честите симптоми са загуба на тегло, болки в корема, гадене и позиви за повръщане и симптоми свързани с язвено заболяване на стомаха. За диагностициране му водещо значение имат езофагодуоденоскопията и рентгеново изследване с контрастни материали (бариева каша).

След откриването на тумор в стомаха следващата стъпка е извършването на допълнителни изследвания (КТ, ехография, биопсия), които да установят дали има разсейки и да се определи стадия на заболяването. Стадирането на заболяването дава важна информация за дълбочината на прорастване на тумора в стомашната стена и наличието или не на лимфни разсейки и прорастване в околните органи и е определящо по отношение на прогнозата на заболяването.

     

part1 part2 part3 part4

Начало на страницата
   

   
BG български
GB english
RUS русский
    Адрес: София, ЖК "Дружба 2", ул. "Делийска воденица" бл.330,
тел: (02) 4424687, (02) 4424731; факс: 0886103596; GSM: 0889103483, 0889104095
E-mail:  http://www.integramed.org