Медицински център 'Интегративна медицина' - видеопредставяне Медицински Център
"ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА"
Видеопредставяне    

Начало > Лечебни методи > Термотерапия > Част 1

part1 part2 part3

ХИПЕРТЕРМИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-р Христо Дамянов, д-р Ив. Маслев, д-р Е. Джуренова
МЦ "Интегративна медицина", София

Хипертермията е лечебна процедура, която предизвиква повишаване на общата телесна температура или температура на локален участък от тялото до 39 — 42° С. При тази процедура се използват апарати, излъчващи електромагнитна или ултразвукова енергия.

Исторически данни

Опитът за използване на топлината за лечение датира от древни времена. В египетски папируси е описано лечение на тумори на гърдата с огън. Древните гръцките лечители от времето на Хипократ са използвали високата телесна температура за лечение на редица заболявания, а Парменид е автор на постулата "Дайте ми възможност да получа температура и аз ще излекувам всяко заболяване".

Горещите бани и сауната са методи които широко се използват от древни времена до наши дни от традиционната китайска медицина и индийската Аюрведа медицина. В по-ново време първата публикация върху хипертермията е публикувана през 1886 г. от W. Bush.

През 19 век американския хирург William B. Coley използва за лечение на тумори висока температура, предизвикана от инжектирането на бактериални ендотоксини (от еризипел), като в последствие тази бактериална ваксина получава името Coley Toxin или MBVAX - Смесена бактериална ваксина (2,3).

Приложение на високата температура за лечение на онкологични заболявания

Интересът към използване на хипертермия за лечението на онкологични заболявания датира от втората половина на 20 век. По същото време започва производството на различни апарати за общотелесна (системна) и локална хипертермия.

След 1990 г. хипертермията става 4-тия одобрен метод за лечение, след хирургия, химио и лъчетерапия. Понастоящем хипертермията се използва в множество изследователски центрове в Северна Америка и Европа, основно в комбинация с химио и лъчетерапия, както и в частни клиники в Германия, Австрия, Италия, Япония, Мексико, Китай и др. , като елемент от холистичния подход за лечение на онкологични заболявания. Лечение с хипертермия се използва в частните клиники и за лечение на хронични и инфекциозни заболявания при които има имунологичен дефицит (2,3).

     

part1 part2 part3

Начало на страницата
   

   
BG български
GB english
RUS русский
    Адрес: София, ЖК "Дружба 2", ул. "Делийска воденица" бл.330,
тел: (02) 4424687, (02) 4424731; факс: 0886103596; GSM: 0889103483, 0889104095
E-mail:  http://www.integramed.org