Десет мита за рака и „модерната“ онкотерапия

https://extraviagra.com/herbal-viagra/ Natural Viagra is a name that can be given to any herbal product advertised as treating erectile dysfunction. There are many different products advertised as herbal ДЕСЕТТЕ МИТА ЗА РАКА И „МОДЕРНАТА“ ОНКОТЕРАПИЯ

„Митът е нещо, което никога не може да бъде истина, независимо колко хора вярват в него“ д-р Рос А. Хаузър

KnigaCancerBig

Cheap Generic drugs from India - best choice! Low Prices, 24/7 online support, available with World Wide Delivery. 100% Secure and Anonymous. Effective treatment for Treating Cancer with Insulin Potentiation Therapy
Ross A. Hauser, M.D., Marion A. Hauser, M.S. R.D., Beulah Land press, Illinois 60301, 2002

Повечето хора търсят помощта на алтернативното здравеопазване, защото алопатичното лечение (лечение чрез противодействие) се е оказало неефективно. Това не е най-благоприятното обстоятелство, защото алтернативната терапия на рака, като ИПТ (инсулин-потенцирана терапия) дава най-добри резултати, когато е приложена още в самото начало. В подобен случай, това най-често се оказва единственото необходимо лечение.

Болните от рак търсят помощта на традиционните онколози, защото и те както и онколозите вярват в десетте мита за рака и съвременната терапия на рака. Възможно най-тежки са случаите, когато някой прочита в интернет за дадена билка и решава да я използва като единствено средство за лечение на рак. Това съвсем не е пътят за справяне с такова тежко заболяване. Когато болния види, че тумора продължава да нараства, тогава прибягва до опитни алтернативни лечители. Това съвсем не е най-оптималния начин, защото един много голям тумор с метастази е много по-труден за лечение, отколкото локализирания рак. Както обикновено посочваме на пациентите, лесно е да се намали един тумор, но е трудно излекуването на рак. Основната причина за тази трудност е, защото хората идват при нас и другите ИПТ лекари, след като са преминали през изключително токсичните режими на своите онколози. Тези лечения могат необратимо да унищожат имунната и органна система на пациента. Следователно, от голямо значение за раковоболните е добре да се запознаят с десетте мита за съвременната терапия на рака, така че да могат да бъдат прилагани подходящи лечения.

see Мит първи: Ракът представлява туморна маса

Повечето болни от рак и онколози гледат на рака като на тумор или маса от неконтролируеми клетки. В резултат, лечението се насочва към премахването на тумора, облъчването му или подлагането му на химиотерапия. Понякога това се оказва ефективно за премахването на всички ракови клетки за известно време, за да се възобнови раковото образование, много често съвсем на различно място, далеч от първоначалното. Това е индикация, че туморната маса се формира само защото организма й позволява. По същество, ракът представлява системно влошаване на биохимията на организма, което в крайна сметка поражда физиологията на рака. Казано по-просто, разликата между нормалната раковата физиология може да се види на Табл.1. Много ясно може да се види, че физиологията на рака е противоположна на нормалната.

where to buy viagra? Истината: Ракът е състояние на системата, а не локализирано явление.

viagra cheap price online Табл.1: Разлики между нормална физиология и ракова физиология
Ракова физиология Нормална физиология
рН на кръвта Алкална Нормална
рН на тумора Киселинна Нормална
Кръвни тромбоцити Прилепнати Нормални
Енергийност Анаеробна Аеробна
Ангиогенезис Висок Нисък
Апопотоза (програмирана клетъчна смърт) Ниска Висока
Кръвна коагулация Висока Ниска
Клетъчна адхезия Висока Ниска
Колагенозна дейност Висока Ниска
Диференциация Ниска Висока
Женски естроген Висок Нормален
Глюкозна консумация Висока Ниска

Generic Wellbutrin Мит втори: Ракът е остро (акутно) заболяване

Поради това, че раково болните и онколозите разглеждат рака като внезапно възникнал остър проблем представляващ разрушителна локализирана маса клетки, които ще убият организма, препоръчват се хирургическа намеса, лъчева терапия и високи дози химиотерапия, за да унищожат free viagra consultation това нещо. Случва се пациенти да посетят лекари ИПТ специалисти, след като са били подложени на първото си третиране с химиотерапия, защото се чувстват изключително зле, а преди лечението са се чувствали чудесно и жизнерадостни. Тези пациенти са били подложени на химиотерапия, защото ракът, от който страдат, е бил счетен за много остър /акутен/ и терапията е трябвало да започне незабавно. Никой не се е постарал да обясни на пациентите, че ракът се е образувал в продължение на години, вероятно от десетилетия и че единственото, което се е случило в последно време е, че ракът е бил открит.

Раковоболните трябва да знаят, че повечето видове рак се развиват с години. Болният е имал и поддържал ракова физиология в продължение на дълги години. Най-добре е да не се избързва и да се потърси мнението на няколко лекари, особено на лекар практикуващ ИПТ, преди да се започне режим на лечение. На повечето хора им е необходимо години, за да развият рак и поради това е най-добре да не се избързва със започването на терапията *.


  • При пациенти с неизбежна дисфункция на централната нервна система, която застрашава мозъка или гръбначния стълб, лечението трябва да започне незабавно. Съществуват и други обстоятелства, при които се налага незабавна намеса, но огромното болшинство от пациенти могат да изчакат, преди да се подложат на терапия.

http://hlmarchitects.com/viagra-jellies-wikipedia Истината: Ракът е хроническо състояние.

jama viagra depression Мит 3: Решението е в хирургическата интервенция

Учудващо е, колко много хора са били оперирани от рак и считат, че всичко им е вече наред. „Ето, докторе, около оперираното място е чисто и вече няма рак.“ Фразата, че „вече няма рак“ означава, че при Компютърната томография, мамографията или рентгеновия преглед е било установено, че всичко е наред. Пациентът много често не е бил подложен на пълно изследване с маркери за рак от онколог, от което следва и че раковата физиология на пациента също не е проверена. Тази история ни беше разказана от един пациент, опериран от меланом. След това му направихме изследвания на кръвта за различни ракови маркери, както и ракова физиология. Изследванията показаха, че лицето съвсем не е излекувано от рак. Съвсем скоро след това на единия му тестис се появи бучка и беше установено, че има меланом.

При хирургическата операция ефективно се премахва туморната маса. И това е всичко. Много видове рак рецидивират, когато оперативното лечение е било единственото предприето, защото с операцията не се премахват клетки извън туморната маса и, естествено, с операцията не се променя или повлиява на раковата физиология.

viagra rx affiliate Истината: Ракът не може да бъде лекуван само с хирургическа операция

Мит 4: Ракът може да бъде унищожен с „вълшебен куршум“

Нека не се заблуждаваме, „вълшебен куршум“ не съществува. Почти ежеседмично се разпространява информация, че някоя фармацевтична компания е пуснала ново подобрено лекарство срещу рака. В печата се вдига шум, описват се няколко чудодейни изцеления и с това се приключва. Подобни лекарства изминали този път са „Херцептин“ и „Таксол“ срещу рак на гърдата. Дали са помогнали на някои пациенти. Вероятно да, но когато се появиха на пазара ни беше внушавано, че излекуването на рака на гърдата е вече възможно. На „Херцептина“ се преписваше селективно атакуване на клетки съдържащи протеина Хер-2 – мита за вълшебния куршум. За „Херцептина“ вече не се и споменава. Ако си направим труда да прочетем профила за страничните ефекти, съвсем не става въпрос за селективен вълшебен куршум. Разбира се, че унищожава клетки, но съвсем не само ракови клетки.

Друга причина, поради която вълшебния куршум никога няма да се появи е, факта, че туморната маса представлява хетерогенна смес от ракови клетки. С други думи, когато на някой бъде открита белодробна ракова маса, с метастази в черния дроб, клетките намиращи се извън белодробната маса, могат да бъдат различни от тези във вътрешността на масата, които от своя страна могат да се различават от клетките на чернодробните метастази. Всичките са белодробни ракови клетки, но антигените по повърхността на клетките, индивидуалната им биохимия може да допринася за унищожаването на някои от тях от имунната система и различните видове химиотерапия. Ето защо даден болен може да получи туморна регресия на една ракова лезия при прилагането на високи дози химиотерапия, докато друга може да нарасне. При лечението с високи дози химиотерапия обикновено се разчита на едно или две лекарствени средства. Точно обратното се получава, когато пациент е подложена на ИПТ. Най-често при него се използват от три до пет различни химиотерапевтични лекарствени средства (в ниски дози), за да се повлияе на цялата популация от ракови клетки в болния.

Истината: Ракът може да бъде елиминиран с ИПТ и промяна на раковата физиология

Мит 5: Онкологът най-добре знае как да лекува рака

Американската медицинска асоциация (АМА) и Американското онкологично дружество са свършили добра работа, като са заявили ясно: Ако сте болен от рак, на Вас Ви е необходим онколог, защото онколога най-добре знае как се лекува рака.

Настина, онколозите лекуват раково болни те и следователно са много добре запознати с рака. Основната им препоръка при лечението на рак е обаче, високи дози химиотерапия, така че най-доброто, което и най-добрия онколог е в състояние да предложи, не е най-доброто за болния, ако съдим по изложеното по-горе.

Ние силно препоръчваме на всичките ни раково болни да потърсят помощта на най-добрите онколози за консултация. Един раково болен е длъжен да се запознае с всички възможни форми за лечение, включително и с химиотерапевтичното лечение с високи дози. Специалистът за химиотерапия с високи дози е, разбира се, онколога. Ако се проучат всички форми на лечение, раково болния ще установи, че при лечението с високи дози химиотерапия съвсем не се гарантира висок процент на успех. Необходимо е да се потърси алтернативно лечение, което най-често се оказва ИПТ лечението.

Истината: Онкологът е най-добре запознат с химиотерапевтичното лечение с високи дози за точно определен вид рак

Мит 6: Единственото правилно лечение на рака е химиотерапията с високи дози

Много пациенти се подлагат на химиотерапия с високи дози, защото избраните от тях лекари-онколози са им казали, че това е единственият им изход. Нищо не е по-далеч от истината! С положителност трябва да има и други видове лечения! Химиотерапията с високи дози има своите успехи, но и много повече неуспехи. При случаи на акутни левкемии и лимфоми (особено при внезапни силни кризи), ние определено препоръчваме химиотерапия с високи дози. И при други видове рак, тестикулния рак например (станалия вече прочут случай с Ланс Армстронг), химиотерапията с високи дози е постигнала значителни успехи. За по-голямата част от останалите случаи, пред болния има много по-голям избор за лечение, отколкото традиционната медицина им предлага. ИПТ лечението трябва да се прилага преди имуноподтискащото лечение, каквото е химиотерапията с високи дози.

Истината: Химиотерапията с високи дози би трябвало да се счита като последното възможно лечение.

Мит 7: Съществува седемдесет процентна възможност за успех

На болните с раково заболяване се прилага химиотерапия с високи дози поради най-различни причини, но една, на която те всичките вярват е, че тази терапия ще даде положителен резултат. Обикновено, това, което им се казва е, че: „Съществува 70 процента възможност за успех“. Това, което болния чува е, че съществува 70 процентна възможност, за да бъдат излекувани от рака, от който страдат. Това, което онколога има предвид е, че съществува 70 процентна възможност за реакция от страна на тумора или тумора да намалее. В действителност, при среден режим на химиотерапия с високи дози прилаган на пациенти със солиден тумор, съществува едва пет процента възможност за излекуване. Повечето хора няма да приемат да си загубят косата, да повръщат, да са в безпомощно състояние и в продължение на месеци да се чувстват ужасно, ако им е било казано, че има само пет процента възможност за „успех“.

Истината: При солиден тумор възможността за излекуване, чрез химиотерапия с високи дози, е само пет процента

Мит 8: Хранителните добавки пречат на ефективността на химиотерапията

Много често от пациенти чуваме, че лекуващите ги лекари-онколози не им разрешават да приемат хранителни добавки, докато трае химиотерапията, защото това влияе отрицателно на ефективността от химиотерапията. Истината е, че не антиоксидантите ще допринесат за неефективността от химиотерапията с високи дози – самата химиотерапия е неефективна при лечението на рака. Тъжното е, че онколозите, които твърдят това, не познават действието на естествените лечебни продукти и техники, а и не си направят дори труда да се свържат с лекаря, който е препоръчал тези продукти на общите им пациенти. Никога, нито един лекар-онколог не си е направил труда да се свърже с нас! А повечето от нашите пациенти се преглеждат при онколози, (за да им се покрият разходите по СТ сканирането и лабораторните изследвания от медицинските им застраховки) и същевременно приемат хранителните добавки, препоръчани им от нашите лекари.

Имали сме случаи, когато рентгенолози с изненада са забелязвали, че „нелечим рак“ значително се е свил и са питали пациентите, с какво са постигнали това, но въпреки това – никога не са се свързвали с нас – лекарите отговорни за терапията.

Ако се изследват билковите добавки и антиоксиданти приемани от пациенти страдащи от рак, на които се прилага и химиотерапия, обикновено се установява, че пациентите са постигнали поне едно от следното:

  • Повишили са възможностите си за оцеляване
  • Намалени са страничните ефекти
  • Повишили са възможностите на химиотерапията за унищожаване на рака
  • Пациентите се чувстват по-добре

Бихме желали да знаем, кои от тези въздействия, научно доказани, не се харесват на лекарите-онколози?

Истината: Хранителните добавки повишават ефективността и намаляват страничните ефекти на химиотерапията.

Мит 9: Яжте, каквото ви се иска!

Обикновено, лекарите-онколози считат, че хранителните и естествени лечебни средства нямат никакво влияние за изхода от лечението и което е още по-лошо: на лечението с хранителни и естествени продукти се гледа, като на експериментална или изследователска дейност. Това дава повод за законния въпрос: откога приемането на зеленчуци или витамини се счита за „експеримент“? А от друга страна, кой изследва всичките тези естествени лекарствени средства? Разбира се, не Американското онкологично дружество.

Човек е това, което яде. Ако човек яде сладки, чипс и пържени храни, освен шкембе, най-вероятно ще получи и тумор. Богатата на въглехидрати храна приемана от американците, вероятно ще има за резултат, че почти половината американци ще развият рак, по едно или друго време на жизнения си път. Веднъж поставена диагноза на рак, означава, че начина на живот и хранителния режим на човека вече не може да бъде същия. Ако остане същия, такава ще остане и раковата физиология на този човек, както и вероятността от рецидив на тумора.

Истината: Яжте, както ви се иска, ако желаете рака ви да се разшири или да получите рецидив.

Мит 10: Инсулин – потенцираната терапия е експериментална

Много често чуваме, че: „Лекуващият ми лекар ми каза, че никога не е чул за инсулин потенцираната терапия (ИПТ), следователно това са само експерименти“. За съжаление на онкоболните, по-голямата част от лечебните процедури при рака са експериментални, защото фармацевтичните компании все още търсят вълшебния куршум. Разработват се нови и подобрени лекарствени средства, защото старите и настоящи методи не дават резултати. Така наречената научно-обоснована медицина показва, че химиотерапията с високи дози намалява тумора, но много малко доказателства има, че химиотерапията лекува рак.

Ако лечението, което се прилага на даден пациент има само пет процента ефективност при „лекуването на проблема“, наистина това лечение е експериментално.

Друг фактор демонстриращ, че типичните режими на химиотерапия са експериментални е фактът, че режимите на лечение за различните видове рак постоянно се променят поради нови научни открития. Когато разглеждаме резултатите, те са всичко друго, но не и впечатляващи. Промените се налагат, защото съществуващия научно-обоснован режим не дава резултати. Противоположно на всичко това, така наречената инсулин-потенцирана терапия (ИПТ) се прилага през последните 50 години с много малки модификации. Основната техника за използване на инсулин за усилване на резултатите от химиотерапия с ниски дози остава непроменена. Повечето от използваните лекарствени средства са генерични и се използват, защото дават резултати, когато се комбинират с инсулин, като част от ИПТ лечението. Единственото необходимо в случая е да бъдат подсилени.

Истината: Химиотерапията с високи дози е експериментална

МИТОВЕТЕ НА АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Няма да бъде честно, ако приключим тази глава дотук, защото съществуват и митове за това, как алтернативните здравни специалисти гледат на рака и онкотерапията. Пишем за това, защото доста много пациенти са починали, поради това, че някой алтернативен лечител им е казал или написал за чудотворната лекуваща сила на някой билков продукт и пациентите са повярвали, че ще бъдат излекувани от рак.

Мит: Ракът е болест дължаща се на имунна недостатъчност

Когато на един средностатистически гражданин се постави диагноза, че е болен от рак, този гражданин все още изглежда сравнително добре. Обикновено човека се представя, като не боледувал, не страдал от инфекции, работещ пълноценно, изпълнен с енергия, но чувства една странна болка. Тази странна болка се диагностицира като рак. С други думи, средния пациент няма признаци на подтисната имунна система. Независимо от това, всяко алтернативно лечение на рак включва засилване на имунната система. По същество: имунната система не разпознава рака, така както трябва. Това обяснява наплива за противоракови ваксини, които са одобрени от Федералната (на САЩ) агенция по лекарствата. Основната цел на противораковата ваксина е да помогне на имунната система да се бори с рака, като го разпознае като рак.

Има, разбира се, и пациенти с проблем на имунна недостатъчност, но тава обикновено се дължи на недохранване. Ако на пациент се прилага химиотерапия с високи дози, имуностимулиращи билки ще му се отразят добре, но използването им за елиминиране на раковите клетки и пренебрегвайки ефективно лечение подобно на ИПТ, не е много умно. Пряко поразяващи рака терапии, подобно на ИПТ са необходими, защото имунната система на човек с рак не алармира за наличието на рак и по тази причина не се бори с него, толкова ефективно, колкото трябва. Пациентите по света съзнават, че това е ИПТ.

Истината: Ракът представлява проблем на изплъзване от имуннологичен контрол.

Мит: Медицината е в състояние да излекува рак с метастази

В качеството ми на лекар прилагащ естествената медицина и ръководещ един от най-крупните медицински центрове по естествена медицина в света, аз (Рос) знам, че билковата медицина може да лекува. Почти ежедневно чувам за чудеса сътворени от билковата медицина. От различни краища на света ни посещават хора, не защото ние сме толкова велики, а защото естествената медицина е велика!

През всичките тези години на участие в конференции и лечение на пациенти, нямаме нито едно доказателство за един единствен пациент излекуван от рак с метастази (масивни тумори), на които са били прилагани само билкова терапия. Вероятно има и подобни случаи, но онкоболните трябва да внимават: билковата медицина не може да лекува рак с метастази. Може да намали рака за известно време, но не си играйте на руска рулетка с живота си. Не възлагайте надежда на нещо, което някой ваш приятел е чул. Вземете мерки да сте под наблюдението и грижите на лекар, който е лекувал много случаи на рак, за предпочитане лекар, който прилага ИПТ. Билковата медицина може да помогне и много пациенти са преминали алопатично лечение и билково лечение, и са били излекувани. Но само билковата медицина не може да лекува рак с метастази, в болшинството от случаите.

Истината: Билковата медицина може да помогне при лечението на рак с метастази.

Мит: Алопатичната медицина е дяволско дело

Имали сме възможност да лекуваме фанатици на тема естествена медицина, за които алопатичната медицина е дяволско дело. Такива хора не желаят да имат нищо общо с лица практикуващи медицина одобрена от Американската медицинска асоциация, дори и когато това им се препоръчва от лекар практикуващ естествена медицина. Правилното решение, както почти винаги, е да се избягват крайностите. Понякога е необходимо и прилагането на хирургически операции, облъчване и/или химиотерапия с високи дози. Не алопатичната медицина е дяволско дело, а по-скоро невежеството.

Истината: И за алопатичната медицина има място.

Мит: Всяка химиотерапия е вредна

Поради високия процент на неуспех при лечението на рак с химиотерапия с високи дози, това е нещото, което хората не желаят, когато става въпрос за лечение на рак. Проблемът възниква, когато някой е подходящ кандидат за ИПТ, но не му се прилага тази терапия, поради факта, че е на химиотерапия. Това поражда чувството, че всяка форма на химиотерапия е лоша. Когато сме изправени пред подобен пациент, ние му задаваме въпроса: „Желаеш ли нещо, което убива раковите клетки, да или не?“ При положителен отговор, пациента желае химиотерапия, защото това е, което „убива рака“. Ако отговора е отрицателен, тогава не идвайте при нас. Защото инсулина и останалите терапии могат да усилят въздействието на химиотерапията, използваните дози са по-ниски, както и страничните ефекти. Следователно във въоръжението на противораковите терапии, има място за химиотерапията , в по-голямата си част в ръцете на лекар прилагащ ИПТ.

Истината: Всички форми на химиотерапия имат своето място

Мит: Ако имам рак, няма да се подложа на химиотерапия

Не е необходимо обяснение. Всеки говори на едро, когато е здрав. Когато сте болен, правите това, което е необходимо, за да станете отново здрав. Под формата на ИПТ, химиотерапията дава добри резултати.

Истината: Ако имате рак, ще правите всичко необходимо, за да живеете.

Мит: Онкболните трябва да пият сокове

Много онкоболни имат изключително високи нива на инсулин в кръвта си, което ги прави податливи на заболяване от рак. Инсулинът притежава стимулиращ ефект върху рака, което може да се използва, за да направи раковите клетки по-податливи на химиотерапия, една от основите на ИПТ. За да се намали нарастването на рака между леченията с ИПТ или да се предотврати образуването на рак, трябва да се намалят нивата на инсулин. Приемането на сокове поради голямото количество на въглехидрати може да повиши нивата на инсулин. Соковете, наистина, съдържат много хранителни вещества, но ако това са предимно плодови сокове, приемането на много плодови сокове не е в интерес на пациент имащ рак.

Зеленчуковите сокове имат своето място и често подпомагат детоксификацията на организма. И отново, данните от всички конференции, на които сме участвали и от колеги, които сме срещали, и от пациенти, които сме лекували, няма нито един случай на рак с метастази преминал в ремисия, само и единствено с прилагането на сокове и билкова медицина.

Повечето лечители с алтернативна медицина предписват строга диета на онкоболните си пациенти. От научна гледна точка, що се отнася до инсулина, това не е правилния подход. Това съвсем не означава, че лицето трябва да се храни с бекон при всяко ядене, но трябва да се прилага много по-ниска на въглехидрати диета, ако високите нива на инсулин са част от физиологията на рака на това лице.

Човек, който има ниски нива на инсулин при диагностицирането на рак или който желае да следва превантивна програма срещу рак, може би е добре, ако това лице е вегетарианец и пие зеленчукови сокове. Най-добрият начин за откриване е посредством тест за глюкозно-инсулинна поносимост и определяне на метаболизма. С този подход ще се назначи правилната диета основана на различни тестове и анкети попълнени от пациента.

Да твърдим, че една и съща диета е подходяща за всички пациенти и всички видове рак е наивно и невярно. За пациент с ниски нива на инсулин, висока рН на кръвта (алкална) и ниско рН на урината (киселинно), диета със сокове е подходяща. Ако онкоболния има точно противоположната физиология, тогава е необходимо да провежда високо протеинова и ниско въглехидратна диета.

Истината: Онкоболните трябва да се хранят според типа на метаболизъм, който имат.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…