Конвенционална онкология - реалност и проблеми

Научете повече

Концепция и практика на интегративната медицина

Научете повече

Медицински център "ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА"

Научете повече

Медицински Център „ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА“

Ние използваме наред с утвърдените методи за лечение научно доказани методи от алтернативната и комплементарна медицина, както и нови, високо-технологични методи.
Научете повече за нас

 – Практически съвети към болните с онкологични заболявания

buy amoxil online ВАЖНО:

„НОВИ МЕТОДИ: В МЦ Интегративна медицина се внедрява най-модерна апаратура за терапия на онкологични заболявания: целотелесна хипертермия Where to buy go to site? Free pills with every order! Free shipping, quality, privacy, secure. Viagra without a doctor prescription. (Whole-Body Hyperthermia Device Heckel-HT3000). Прочети повече…
Електрохимична терапия на туморни заболявания Прочети повече…

cheap finpecia online Често задавани въпроси

Посетете нашата http://amoxil-antibiotics.com amoxil antibiotics online „ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ“ за получите повече информация за Интегративната медицина и нашите дейности. Прочети повече…

buy metformin online ОЩЕ ОТ НАС

Повечето в България умират не от рак, а от лечението – Интервю с Проф. Л. Аврамов. Прочети повече…
Пресконференция на медицински център интегративна медицина. Прочети повече…

Диагностични методи

Използвани лечебни методи

ep_stock_2911-300x150
Prezzi del viagra in farmacia, viagra e cialis senza ricetta, acquisto viagra da 100. ИНСУЛИН ПОТЕНЦИРАНА ТЕРАПИЯ
Методът на лечение с инсулин-потенцирана терапия е създаден през 1930 г. от мексиканския лекар д-р Donato Perеz Garcia на базата на емпирични наблюдения.
научи повече…
ep_stock_2911-300x150
Best Sale! follow url - Special reduced price. Viagra Coupon 2018 The offer is limited. Get NOW! ТЕРМОТЕРАПИЯ
Хипертермията е лечебна процедура, която предизвиква повишаване на общата телесна температура или температура на локален участък от тялото до 39 — 42° С.
научи повече…
magnitni buy viagra 100% quality Guaranteed. Viagra tablets 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40mg, 60mg Online Pharmacy. Full Anonymity, Fast Shipping, Various Payment Options. ТЕРАПИЯ С МАГНИТНИ ДВОЙКИ
През 1988г Д-р Isaac Goiz Duran физиотерапевт от Мексико. поставя началото на нова медицинска наука Биомагнетизъм и изгражда теорията и концепцията на терапията…
научи повече…
ep_stock_2911-300x150
source link From Trusted Pharmacy. Secure Drug Store! Different payment options. Reliable, Fast and Secure. Cheap Clomid from trusted pharmacy ОЗОНОТЕРАПИЯ
Озонотерапията подпомага детоксикацията на черния дроб, разрушава “вредните мазнини”, подобрява клетъчния метаболизъм.
научи повече…
new-image1 source link Buy Cialis/Viagra/Levitra Online! 100% Satisfaction Guaranteed! Generic Cialis online from authorised, on-line pharmacy in the U.S ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Един от алтернативните методи за лечение на туморни образувания, който със своята….
научи повече…
ep_stock_2911-300x150
buy viagra online БИОРЕЗОНАНСНА ТЕРАПИЯ
Електромагнитната енергия под формата на статично електричество или магнитно поле, слънчеви лъчи, най–вече в инфрачервения…
научи повече…

Вижте всички лечебни методи…

В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0046 „Разработване на иновативна интегрирана система за персонализирана диагностика и лечение на онкологични заболявания”, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие чрез процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации, МЦИМ обявява конкурс за избор на изпълнител чрез процедура „Избор с публична покана” за изработване на три апарата за диагностика и лечение. Краен срок за кандидатстване 27 май 2019 г. За повече информация ТУК.

Книга за ракът

Определение за Интегративна медицина

„Интегративната медицина е медицинска практика, която категорично потвърждава важната роля на тясната взаимовръзка между специалист и пациент, фокусира се върху спецификата на цялостния индивид, основава се на научни доказателства и оползотворява разнообразни терапевтични подходи и лечебни методи с цел достигане на най-добро здраве“.

Ние приемаме и се присъединяваме към тази дефиниция, утвърдена през м. май 2005 година от „Консорциума на Академичните Центрове за Интегративна медицина“ на САЩ (The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine, www.imconsortium.org).

Научете повече за нас…